Men Gud...

Under fyra söndagar sommaren 2018 höll jag fyra predikningar omkring två ord som återkommer i min Bibel och som då ofta vänder på allt, nämligen orden ”men Gud”. En söndag såg vi hur dessa ord ibland gör att sådant som verkar omöjligt ändå blir möjligt när Gud griper in. En annan gång såg vi hur samma ord gör obegripligheter och svårigheter till något annat, d.v.s. hur Gud använda sådant vi går igenom för att låta sin vilja ske. En tredje gång handlade det om hur upptäckten av att Gud finns i våra liv hjälper oss att orientera rätt och att värdera vad som är viktigt eller inte. Den sista av dessa predikningar handlade om den stora omskolningen, ja mer än så, den inre förvandlingen.

MEN GUD - när allt ser omöjligt ut

MEN GUD - när allt verkar obegripligt

MEN GUD - när vi behöver hjälp att värdera vad som är viktigt

MEN GUD - när vi behöver hjälp att tänka om